Ảnh nền namlongemc.com
màn hình led
9,700,000
11,600,000
14,700,000
28,100,000
14,300,000
16,600,000
30,400,000
linh kiện màn hình led

Module led trong nhà

Module LED P3 trong nhà

390,000

Module led trong nhà

Module LED P4 trong nhà

240,000480,000

Module led trong nhà

Module LED P5 trong nhà

290,000

Module led trong nhà

Module LED P2,5 trong nhà

Call 0869870866

BỘ XỬ LÝ HÌNH ẢNH

Bộ xử lý hình ảnh LVP100

Call 0869870866
Call 0869870866
Call 0869870866