Tết
Màn hình LCD tương tác cảm ứng
Màn hình LCD chân đứng
màn hình cong
Màn hình led ngoài trời
linh kiện màn hình led

Module led trong nhà

Module LED P3 trong nhà

390,000

Module led trong nhà

Module LED P4 trong nhà

Call 0869870866

Module led trong nhà

Module LED P5 trong nhà

290,000

Module led trong nhà

Module LED P2,5 trong nhà

Call 0869870866

Module led trong nhà

Module LED P2 trong nhà

Call 0869870866

Module led ngoài trời

Module LED P10 ngoài trời

Call 0869870866

Module led ngoài trời

Module LED P8 ngoài trời

Call 0869870866

Module led ngoài trời

Module LED P6 ngoài trời

Call 0869870866

Module led ngoài trời

Module LED P5 ngoài trời

Call 0869870866

Module led ngoài trời

Module LED P4 ngoài trời

Call 0869870866

ACCESSORIES

Bộ chia cổng

Call 0869870866
Call 0869870866
Call 0869870866

BỘ XỬ LÝ HÌNH ẢNH

Bộ xử lí hình ảnh

Call 0869870866

BỘ ĐỔI NGUỒN

Bộ đổi nguồn 5V 40A

Call 0869870866
Call 0869870866

BỘ XỬ LÝ HÌNH ẢNH

Bộ xử lý hình ảnh LVP100

Call 0869870866

ACCESSORIES

Bộ chia DVI

Call 0869870866

BỘ XỬ LÝ HÌNH ẢNH

Bộ xử lí hình ảnh LVP515

16,530,000