Chế độ quét của màn hình LED hoạt động như thế nào ?

Chế độ quét của: màn hình LED, làm việc như thế nào, ảnh hưởng đến màn hình LED như thế nào?

Theo hình dưới, dòng màu đỏ nghĩa là các bóng LED đang sáng được điều khiển bởi IC, ngược lại là các bóng LED đang tắt.

Mỗi điều khiển IC có 16 chân, và có thể điều khiển 16 chip LED. Chế độ điều khiển tĩnh nghĩa là tất cả các bóng LED trên module LED đều được điều khiển bởi IC bất cứ lúc nào, như hình dưới.

Chế độ quét màn hình LEDChế độ quét màn hình LED

Chế độ quyét 1/12, nghĩa là 1/12 bóng LED trên module được điều khiển sáng bởi IC cùng một thời điểm, và lần kế tiếp là 1/12 bóng LED khác được điều khiển sáng.

Chế độ quyét 1/6, nghĩa là 1/6 bóng LED trên module được điều khiển sáng bởi IC cùng một thời điểm, và lần kế tiếp là 1/6 bóng LED khác được điều khiển sáng.

Chú ý: Vì chế độ quyét thay đổi dòng quyét rất nhanh, và không thế được phát hiện bởi mắt người, nên về trực quan, chúng ta vẫn thấy các bóng LED đang sáng đều, nhưng trên thực tế trong chế độ quyét vẫn có những bóng LED tắt.

Vì vậy, chế độ quét thấp có thể tiết kiệm điều khiển IC, và tiết kiệm chi phí. Nhưng điều gì làm ảnh hưởng đến màn hình LED?

  1. Độ sáng: chế độ quyét cao với nhiều bóng LED sáng hơn tại cùng thời điểm, thì độ sáng sẽ cao hơn, về lý thuyết, cho cùng một màn hình LED, chế độ quyét tĩnh có độ sáng gấp đôi chế độ quyét ½, chế độ quyét ¼ có độ sáng gấp đôi chế độ 1/8.
  2. Tỉ lệ làm mới: Thông thường chế độ quyét thấp có tỉ lệ làm mới thấp hơn so với chế độ quyét cao. Và điều này không thể áp dụng với độ sáng, vì tỉ lệ làm mới chủ yếu phụ thuộc vào thiết kế bo mạch in.
  3. Tiêu thụ năng lượng: Về lý thuyết, chế độ quyét cao, thì mức năng lượng cao, điều này áp dụng công thức bội, ví dụ chế độ quyét 1/5 có mức năng lượng gấp đôi chế độ quyét 1/10. Cần chọn chế độ quyét hợp lý cho màn hình LED, chế độ quyét cao hơn không có nghĩa là tốt hơn, và ngược lại. Nó phải dựa trên độ sáng, mức năng lượng, tỉ lệ làm mới và chi phí để có một thiết kế tốt nhất cho màn hình LED.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0961774444
icons8-exercise-96 chat-active-icon