0869870866

Màn hình LCD chân đứng (Không cảm ứng)

16,000,000138,800,000

Liên hệ: 0869870866

Bảo hành: Toàn quốc.

Tư vấn kỹ thuật và lắp đặt: Miễn phí

Xóa