TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

🌿🍅 CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4 (CÔNG NGHIỆP 4.0) 🍅🌿

💁‍♂️ Cho dù đó là Công nghiệp 4.0, Công nghiệp Thông minh hay Internet Công nghiệp có rất nhiều lợi ích để các nhà sản xuất chuyển đổi cách thức hoạt động của họ 🧐

👉 Mục tiêu thiết yếu của Công nghiệp 4.0 là làm cho sản xuất và các ngành liên quan như: Hậu cần nhanh, hiệu quả và tập trung vào khách hàng đồng thời vượt ra khỏi sự tự động hóa, tối ưu hóa phát hiện các cơ hội và mô hình kinh doanh mới 😍
👉 Hầu hết các lợi ích của Công nghiệp 4.0 tương tự như lợi ích của việc chuyển đổi kỹ thuật số trong sản xuất, việc sử dụng IoT trong sản xuất , tối ưu hóa quy trình hoạt động và kinh doanh, hệ sinh thái giá trị được cung cấp thông tin, chuyển đổi kỹ thuật số tổng thể và Internet công nghiệp 🤩
🌿 Nâng cao năng suất thông qua tối ưu hóa và tự động hóa
🌿 Tốc độ không chỉ là một lợi thế cạnh tranh và kỳ vọng của khách hàng trong nền kinh tế ngày càng tăng theo thời gian thực mà còn là vấn đề của sự liên kết, chi phí và tạo ra giá trị. Hơn nữa, khách hàng chỉ đơn giản là mong đợi sự thay đổi của nền công nghiệp 🤭
🌿 Công nghiệp 4.0, nhà máy thông minh, chuỗi cung ứng, khách hàng được cung cấp thông tin, sự liên kết tất cả về dữ liệu, từ hoạt động thực tế đến việc cung cấp sản phẩm cho khách hàng cuối và hơn thế nữa.
🌺 Tính liên tục kinh doanh cao thông qua các khả năng giám sát và bảo trì nâng cao
🌺 Điều kiện làm việc tốt và tính bền vững
🌺 Cá nhân hóa và tùy chỉnh cho người tiêu dùng ‘mới’
🌺 Cuối cùng, Công nghiệp 4.0 cũng chính là sự phát triển của khả năng sáng tạo và các mô hình doanh thu mới 💸💰💵
💸 Trong ngành công nghiệp điện tử cũng chịu những ảnh hưởng không nhỏ trong xu thế chung mới nhất của thị trường:
👉 Ngành công nghiệp điện tử của Việt Nam hiện nay có khoảng 510.000 lao động đang làm việc. Ngành điện tử trong những năm gần đây có những tiến bộ vượt bậc nhờ sự hiện diện của các tập đoàn công nghệ đa quốc gia dẫn dắt các chuỗi giá trị toàn cầu. Các tập đoàn này đã thực hiện chiến lược “Trung Quốc + 1”, dịch chuyển các nhà máy đến những địa điểm gần với Trung Quốc (để tận dụng được ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển ở Trung Quốc cũng như hướng vào thị trường tiêu thụ khổng lồ với tầng lớp trung lưu có quy mô lớn nhất nhì thế giới). Ở nước ta, các ngành hàng liên quan đến thiết bị điện tử phần lớn nhập khẩu từ Trung Quốc với mức giá thành phù hợp với mức thu nhập chung của người dân.

👉 Từ năm 2020, với lợi thế tương đối về nguồn lao động và vị trí địa kinh tế rất thuận lợi, Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 🦠🛡. Tuy nhiên, chúng ta đã khắc phục tương đối tốt và duy trì phát triển ổn định nền kinh tế so với một số quốc gia trên thế giới. Trong quá trình phát triển nền công nghiệp 4.0, Việt Nam đã hưởng lợi nhiều từ quá trình này và là ngôi sao đang lên trong con mắt các nhà bình luận quốc tế nhờ xuất khẩu điện tử tăng mạnh hơn nữa. Mở ra cánh cửa rộng mở và tiềm năng phát triển trong lĩnh vực công nghiệp LED/LCD tại Việt Nam 💸💰

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *